UNWE
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Мисъл на деня:

Глупавият проумява само онова, което вече е станало.
Омир

« Октомври 2018 »
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11


Условия за регистрация

 Не приемам   Приемам 

Последна актуализация: 28.08.2008 г.

Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до сайта на Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС (МЦРК) и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на сайта на МЦРК ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. МЦРК си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес:http://www.iccd.unwe.acad.bg/agreement.php

Вие се съгласявате, че ще използвате сайтът на МЦРК съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на МЦРК. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

Условия за Ползване от Фирми

  1. Регистрация

 • 1.1. При регистрация на фирми в сайта на МЦРК се изисква информация, която да ви идентифицира като физическо или юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните от нас услуги. МЦРК се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.
 • 1.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са верни и достатъчни.
 • 1.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.
 • 1.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

  2. Публикуване на Информация

 • 2.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални позиции.
 • 2.2. Вие се съгласявате, че ще използвате сайта на МЦРК в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Вашата обява не може да съдържа: а) препратки към вашия сайт с цел да го рекламира; б) материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права; с) или каквото и да е съдържание със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.
 • 2.3. МЦРК запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на обяви, които по своя преценка счита за неприемливи.
 • 2.4. МЦРК запазва правото си да прекрати предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване условията на ползване.
 • 2.5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, МЦРК запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.
 • 2.6. МЦРК се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в предната точка.
 • 2.5. или когато за това има изрично съгласие.
 • 2.7. МЦРК запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

  3. Употреба на Съдържанието

 • 3.1. Съдържанието в сайта на МЦРК e собственост на МЦРК и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.
 • 3.2. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

  4. Общи Условия

 • 4.1. МЦРК не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.
 • 4.2. МЦРК не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.
 • 4.3. МЦРК не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

 Не приемам   Приемам