UNWE
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Мисъл на деня:

Глупавият проумява само онова, което вече е станало.
Омир

« Октомври 2018 »
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11


Проекти реализирани от и с участието на
Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС

През 2003 година Междууниверситетски център за развитие на кариерата бе съорганизатор, съвместно с AIMS Human Capital Bulgaria, а Университета за национално и световно стопанство бе домакин на организирания от Български форум на бизнес лидерите /BBLF/ студентски консултантски проект “Как да направим успешна кариера в България”. Проектът бе отворен за всички студенти, които са изправени пред вземането на сериозни решения за бъдещото си професионално развитие. Основната цел на проекта бе да събере младите хора и представителите на бизнеса в открит диалог, в който студентите да получат представа за това, какво се случва в реалния бизнес, да се дадат практически съвети за това как се прави кариера в определена област, какви са типичните позиции и възможности в избраната бизнес сфера.

През 2004 г. проекта “Как да направим успешна кариера в България” прерасна в Майсторски бизнес класове. И в периода 2004 – 2006 г. МЦРК активно съдейства на Български форум на бизнес лидерите за организиране и провеждане на майсторските класове. Майсторските класове се характеризират със задълбочено изследване на съответната професионална област, представяне на последните тенденции в бизнеса, съчетаване на теорията с примери от практиката, интерактивно обучение и решаване на казуси.

През последните две години МЦРК на УНСС спечели два проекта, финансирани от фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика – „Равен шанс - за студентите с увреждания” и „Студентите с увреждания – едни от нас”. Чрез проектите се създаде възможност за професионално развитие и трудова заетост на 40 младежи с увреждания и оттам - възможност за подобряване на качеството им на живот.

Междууниверситетският център съдейства за интегрирането на младите хора с увреждания като организира различни мероприятия. Също така през 2005г. Междууниверситетския център за развитие на кариерата с подкрепата на Университетско издателство „Стопанство” на УНСС издаде поетична стихосбирка на студентката с нарушено зрение Татяна Данева.

Създаденото ноу-хау в областта на работа с младежи в неравностойно положение е модел на добра практика, който ще бъде в основата на последващи инициативи и проекти.

През месец март 2006 г. Фондация "Човешки ресурси" и Междууниверситетският център за развитие на кариерата на УНСС проведоха благотворителен пролетен бал за студенти с увреждания под надслов "Равен шанс за развитие". Изявата бе под патронажа на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова и на ректора на УНСС проф.д-р Борислав Борисов.

По проект на ДАМС през 2007 г. Кариерният център реализира проекта - Пътеводител на студента със зрителни увреждания на брайл

Изданието Пътеводител на студента със зрителни увреждания дава възможност за осигуряване на равнопоставеност и равни шансове за достъп на информация на хората в неравностойно положение. Ориентиран е към най-често срещаните проблеми в обучението и администрацията, както и други теми. Напътствията комбинират гледните точки, както на университетското ръководство и персонал, така и експертно мнение на хора, работещи с лица в неравностойно положение. В изданието се дават отговори на въпросите, които най-често възникват пред младите хора със зрителни увреждания, обучаващи се в УНСС.

В рамките на проекта са издадени 150 броя Пътеводителя на студента със зрителни увреждания на брайл. Също така информацията от пътеводителя е записана и на 150 бр. CD дискове, за да бъдат улеснени незрящите студенти имащи достъп до устройства четящи компакт дискове.

В Проект 2007/08 - Приятели в тишината
Сдружение “Отворено общуване” в партньорство с Университета за национално и световно стопанство и СУ “Св. Климент Охридски” спечели проект “Приятели в тишината” към програма “Младежта в действие 2007-2013” на Европейската комисия.

Целта на проекта е да подпомогне интеграцията на хора с увреден слух, чрез обучение по жестомимична реч на студенти от УНСС и СУ. Това от една страна би спомогнало за интеграцията на хората с увреден слух в обществото и задоволяване на техни специфични нужди в различните сфери на публичния сектор, когато търсят помощ от специалисти или институции, а от друга страна би повишило квалификацията на студентите, които имат желание да се обучават и да работят с хора с увреждания.

Младежки информационно-консултантски център, район Студентски
Проектът Младежки информационно-консултантски център, София, Район Студентски цели да развие и утвърди устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите на младите хора, чрез откриване на МИКЦ.

Чрез него се цели повишаване на мотивацията на младите хора, тяхното личностно развитие и участие в обществения живот. На база на потребностите на специфичните групи младежи в район Студентски, екипът на проекта ще осигури предоставянето на актуална информация на място по телефон и интернет, както и с изнесени информационни кампании, насочени към по-голяма аудитория младежи в общността.

Организацията ще осигури специализирана консултативна подкрепа - индивидуални и групови психологически консултации, консултации в областта на професионална ориентация, подготовка за работа, други консултации по заявка на специфична група младежи, както и консултации за осигуряване на доброволческа работа.

МИКЦ София - Район Студентски е финансиран по Националната програма „Младежки информационно – консултантски центрове” 2007-2010 на Държавната агенция за младежта и спорта.