UNWE
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Мисъл на деня:

Глупавият проумява само онова, което вече е станало.
Омир

« Октомври 2018 »
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11


Дейности

Основните дейности на Междууниверситетски център за развитие на кариерата са:

 • Информационна дейност;
 • Консултантска дейност;
 • Връзки и сътрудничество;
 • Регионално Евродеск звено

Mеждууниверситетският център за развитие на кариерата подпомага студентите с:

 • информация за търсенето и предлагането на пазара на труда;
 • информация за образователни и стажантски програми в страната и чужбина;
 • информация за университети и техни звена за обучение в бакалавърска и магистърска степен, докторантури и следдипломна квалификация;
 • информация за национални и международни програми, проекти, конкурси и други мероприятия в областта на професионалното ориентиране и кариерно развитие. Предоставяне на информация за дейността на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Главна инспекция по труда и Националния център за професионално развитие и други в тази област;
 • информация и консултации за финансирани програми на национално и европейско ниво в областта на образованието, обучението, работата и свободното време на младежта;
 • предоставяне на достъп до информационни ресурси, свързани с политиката на ЕС, налични порграми в рамките на ЕС и други теми ,свързани с младежта;
 • консултации и съдействие при изготвяне на автобиографии и мотивационни писма;
 • консултации и индивидуална подготовка за явяване на интервю;
 • консултации и провеждане на тренинги (напр. "Подготовка на документи за кандидатстване за работа", "Представяне на интервю" и др.);
 • индивидуални и групови консултации за изграждане на личен план за кариерно развитие;
 • връзки с регионални служби по заетостта, дирекции "Бюро по труда", ДБТ "Студентски труд" и други звена на Агенцията по заетостта;
 • връзки и сътрудничество с работодателски организации;
 • връзки и сътрудничество със синдикални организации;
 • връзки и сътрудничество с водещи международни и български компании от бизнеса;
 • връзки и сътрудничество с организации от малкия и средния бизнес;
 • връзки и сътрудничество с неправителствени организации;
 • връзки и сътрудничество с посреднически/консултантски агенции за набиране и подбор на персонали други организации, работещи в областта на управлението и развитието на човешките ресурси;
 • връзки и сътрудничество с организации, работещи в областта на професионалното ориентиране и кариерно развитие на младите хора;
 • връзки и сътрудничество със студентски организации и сродни на МЦРК центрове от страната и чужбина;
 • връзки и сътрудничество със завършили студенти – випускници на УНСС;
 • връзки и сътрудничество с младите хора от УНСС и други висши училища с оглед предоставяне на информационни материали за професионалното им ориентиране и кариерно развитие.
 • провеждане на професионални семинари и представяне пред студентите на възможности за започване на работа и кариерно развитие във фирми и организации от бизнеса, социалната сфера, публичната администрация и др. (например участие съвместно, като партньори с BBLF, Националния център за професионално развитие и други организации в студентски проекти “Как да направим успешна кариера в България”, “Майсторски бизнес класове”, “Мотивационен тренинг - справяне с предизвикателствата на пазара на труда”, “Планиране на кариерата” и др.);